ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Икона Донская (тропари, кондаки, молитвы и величания)

Тропарь, глас 4:

Засту́пнице ве́рных Преблага́я и Ско́рая,/ Пречи́стая Богоро́дице Де́во!/ Мо́лим Тя пред святы́м и чудотво́рным о́бразом Твои́м,/ да, я́коже дре́вле от него́ заступле́ние Твое́/ гра́ду Москве́ дарова́ла еси́,/ та́ко и ны́не нас от вся́ких бед и напа́стей ми́лостивно изба́ви,// и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рдая.

Ин тропарь, глас 4:

Всепе́тая и Всесла́вная Цари́це Богоро́дице,/ Ма́ти всея́ тва́ри Соде́теля,/ христиа́нская наде́ждо и Засту́пнице,/ ненаде́ющимся и отча́явшимся ско́рое наде́яние, мо́лим Тя:/ ми́лостива бу́ди нам, гре́шным,/ не оста́ви раб Твои́х и не отри́ни моле́ния недосто́йных./ Мо́лимся, взира́юще ко о́бразу Твоему́ честно́му/ святы́я и чудотво́рныя ико́ны Твоея́ и вопию́ще:/ с пла́вающими и путеше́ствующими да пребу́дет ми́лость Твоя́./ О Влады́чице, ри́зою Твое́ю честно́ю защити́,/ и во вся́ких ме́стех злы́х ве́рныя соблюди́,/ и моли́ся к Ро́ждшемуся из Тебе́ Христу́ Бо́гу на́шему,// да спасе́т от грех ду́ши на́ша.

Кондак, глас 8:

Взбра́нной Воево́де победи́тельная, / я́ко изба́вльшеся от злых, / благода́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице, / но, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, / от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти: // ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Ин кондак, глас 2:

В Небе́сныя оби́тели пресели́вшаяся с пло́тию,/ су́щия на земли́ ника́коже оста́вила еси́, Богоро́дице,/ о́браз Боже́ственный и многочуде́сный Пречи́стаго Лица́ Твоего́/ зре́ти лю́бящим Тя и покланя́тися дарова́ла еси́,/ я́ко зна́мение Твоея́ благода́ти; // чтим его́, лобыза́юще.

Молитва первая

О Всеми́лостивая Ма́ти, Пречи́стая Де́во Богоро́дице! Ты еси́ свет ума́ моего́, ра́дость се́рдца моего́, си́ла во́ли моея́. Услы́ши и приими́ моле́ние мое́. При́зри на я́звы души́ и те́ла моего́, обогати́хся страстьми́, обнища́х смире́нием. Испо́лнен есмь студа́ за зла́я дела́ и трепе́щу Суда́ Бо́жия. Греси́ ю́ности, забве́ннии и утае́ннии греси́ отягча́ют со́весть мою́. Омы́й мя струя́ми сле́зными, сними́ бре́мя тя́жкое, грехо́вное, да сотворю́ плоды́ досто́йныя покая́ния. Те́рнием скорбе́й усы́пан есть путь мой. Вем, я́ко пра́вда Бо́жия наказу́ет мя. Умоли́ милосе́рдие Бо́жие о мне, при́зри на сле́зы моя́ и испра́ви и спаси́ мя и ча́да моя́, бу́ди ми сокро́вище ве́ры и храни́лище благоче́стия. Да́руй несокруши́мое терпе́ние в беда́х, от ве́ры проистека́ющее, отыми́ дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия. Изгони́ гнев, за́висть, памятозло́бие, нечистоту́, ле́ность, си́ми и бо́льшими поро́ки неду́гует душа́ моя́. Примири́ вражду́ющия, оправда́й оклеве́танныя. Просвети́ нас све́том Сы́на Твоего́ и даждь нам глаго́лати сло́во и́стины, тве́рдое в пра́вде, ми́рное любве́ ра́ди, растворе́нное благоразу́мием. Посети́ в боле́знех и печа́лех су́щих, да вси, под держа́вным покро́вом Твои́м сохраня́еми, безбе́дно Ца́рствия Небе́снаго дости́гнем, хвалу́ воздава́юще за вся Человеколю́бцу Бо́гу. Ами́нь.

Молитва вторая

О Пресвята́я Влады́чице, Де́во Богоро́дице, Засту́пнице на́ша блага́я и ско́рая! Воспева́ем Ти вси благода́рственная за чу́дная дела́ Твоя́. Песносло́вим от лет дре́вних неотъе́млемое заступле́ние Твое́ гра́ду Москве́ и стране́ на́шей, чудотво́рным о́бразом Твои́м Донски́м всегда́ явля́емое: в бе́гство обраща́ются полцы́ чужди́х, гра́ди и ве́си невреди́ми сохраня́ются, лю́дие же от лю́тыя сме́рти избавля́ются. Осуша́ются о́чи слезя́щеи, умолка́ют стена́ния ве́рных, плач в ра́дость о́бщую претворя́ется. Бу́ди и нам, Пречи́стая Богоро́дице, утеше́ние в бе́дствиих, возрожде́ние наде́жды, о́браз му́жества, исто́чник ми́лости и в ско́рбных обстоя́ниих неистощи́мое терпе́ние нам да́руй. Пода́ждь коему́ждо по проше́нию и ну́жде его́: младе́нцы воспита́й, ю́ныя уцелому́дри и стра́ху Бо́жию научи́, уныва́ющия обо́дри и не́мощную ста́рость поддержи́. Посети́ в боле́знех и печа́лех су́щия, зла́я сердца́ умягчи́, братолю́бие укрепи́, ми́ра и любве́ всех нас испо́лни. Примири́, Благосе́рдая Ма́ти, вражду́ющия и оправда́й оклеве́танныя. Истреби́ поро́ки, да не восхо́дят греси́ на́ши пред Судие́ю вся́ческих, да не пости́гнет нас пра́ведный гнев Бо́жий. Твои́ми моли́твами, всемо́щным Твои́м покро́вом огради́ нас от наше́ствий вра́жиих, от гла́да, губи́тельства, огня́, меча́ и вся́каго ино́го злострада́ния. Упова́ем моли́твами Твои́ми получи́ти от Всевы́шняго Бо́га грехо́в проще́ние и изглажде́ние и с Бо́гом примире́ние. Умоли́ стяжа́ти нам Ца́рствие Небе́сное и по сконча́нии жи́зни на́шея одесну́ю Престо́ла Бо́жия ста́ти, иде́же Ты, о Всепе́тая Де́во, Святе́й Тро́ице в ве́чней сла́ве предстои́ши. Удосто́й и нас с ли́ки А́нгелов и святы́х та́мо восхвали́ти Пречестно́е и́мя Сы́на Твоего́, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Всесвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва третья

О Всеми́лостивая Ма́ти, Пречи́стая Де́во Богоро́дице! Услы́ши и приими́ моле́ние мое́. При́зри на я́звы души́ и те́ла моего́, греси́ ю́ности, забве́ннии и утае́ннии, отягча́ют со́весть мою́, омы́й мя струя́ми сле́зными, сними́ бре́мя тя́жкое, укрепи́ мя, да сотворю́ плоды́ досто́йныя покая́ния. Те́рнием скорбе́й усы́пан есть путь мой. Вем, я́ко пра́вда Бо́жия нака́жет мя, умоли́ милосе́рдие Бо́жие о мне. При́зри на стена́ние мое́, и испра́ви путь мой, и спаси́ мя и ча́да и бли́жния моя́. Бу́ди ми сокро́вище ве́ры и Храни́тельница благоче́стия. Да́руй несокруши́мое терпе́ние в беда́х, от ве́ры проистека́ющее. Изгони́ гнев, за́висть, уны́ние, памятозло́бие, нечистоту́, ле́ность; си́ми и бо́льшими поро́ки неду́гует душа́ моя́! Примири́ вражду́ющих, оправда́й оклеве́танных, просвети́ нас, Влады́чице, све́том Сы́на Своего́ и да́ждь нам глаго́лати друго́м и ча́дом свои́м сло́во и́стины, тве́рдое в пра́вде, ми́рное любве́ ра́ди, растворе́нное благоразу́мием, посети́ в боле́знех и печа́лех су́щих, да вси, под держа́вным покро́вом Твои́м сохраня́еми, безбе́дно Ца́рствия Небе́снаго дости́гнем, хвалу́ воздаю́ще за вся Человеколю́бцу Бо́гу всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва четвертая

К кому́ возопию́, Влады́чице, к кому́ прибе́гну в го́рести мое́й, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небе́сная? Кто плач мой и воздыха́ние мое́ прии́мет, а́ще не Ты, Пренепоро́чная, наде́ждо христиа́н и прибе́жище нам, гре́шным? Кто па́че Тебе́ в несча́стиях защити́т? Услы́ши у́бо стена́ние мое́, и приклони́ у́хо Твое́ ко мне, Влады́чице Ма́ти Бо́га моего́, и не пре́зри мя, тре́бующаго Твоея́ по́мощи, и не отри́ни мене́ гре́шнаго. Вразуми́ и научи́ мя, Цари́це Небе́сная, не отступи́ от мене́, раба́ Твоего́, Влады́чице, за ропта́ние мое́, бу́ди мне Мать и покрови́тельница. Вруча́ю себе́ ми́лостивому покро́ву Твоему́, а́ще то́кмо восхо́щеши устро́ити о мне. Приведи́ мя, гре́шнаго, к ти́хой и безмяте́жной жи́зни, да пла́чуся о греха́х мои́х. Увы́ мне, к кому́ прибе́гну пови́нный аз, то́кмо к Тебе́, упова́нию и прибе́жищу гре́шных, в наде́жде на неизрече́нную ми́лость Твою́ и щедро́ты? Ко́е ли сло́во за преступле́ния моя́ изрещи́ возмогу́ к вели́честву сла́вы Твоея́? О, Влады́чице, Цари́це Небе́сная, Ты мне Ма́ти и наде́жда, Ты ми упова́ние и прибе́жище, покро́в, заступле́ние и по́мощь. Цари́це моя́ Преблага́я и пребы́страя Засту́пнице, покро́й Свои́м хода́тайством моя́ прегреше́ния, защити́ мене́ от враг ви́димых и неви́димых; умягчи́ сердца́ злых челове́к, возстаю́щих на мя. О, Ма́ти Го́спода моего́ Творца́, Ты ко́рень де́вства и неувяда́емый цвет чистоты́. О, Богороди́тельнице, Ты пода́ждь ми по́мощь немощству́ющему плотски́ми страстя́ми и боле́знующему се́рдцем: еди́но бо Твое́, и с Тобо́ю Твоего́ Сы́на и Бо́га на́шего, име́ю заступле́ние, и Твои́м пречу́дным заступле́нием да опра́вдан бу́ду, и да изба́влюся от вся́кия беды́ и напа́сти всеси́льными Твои́ми моли́твами, Всечи́стая, и Непоро́чная, и Пресла́вная Бо́жия Ма́ти Мари́е. Ра́дуйся, Благода́тная, ра́дуйся, Обра́дованная, ра́дуйся, Преблагослове́нная, Госпо́дь с Тобо́ю. Ами́нь.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже ди́вную побе́ду на ага́ряны // правосла́вным дарова́ла еси́.

Ино величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже заступле́ние ди́вное // гра́ду Твоему́ дарова́ла еси́.


Назад к списку