ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Положению ризы Богородицы во Влахерне (тропарь, кондак, молитвы и величание)

Тропарь, глас 8:

Богоро́дице Присноде́во, челове́ков покро́ве,/ ри́зу и по́яс пречи́стаго Твоего́ телесе́,/ держа́вное гра́ду Твоему́ обложе́ние дарова́ла еси́,/ безсе́менным рождество́м Твои́м нетле́нна пребыва́ющи:/ о Тебе́ бо и естество́ обновля́ется и вре́мя./ Те́мже мо́лим Тя, мир гра́ду Твоему́ дарова́ти,// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 4:

Одея́ние всем ве́рным нетле́ния, Богоблагода́тная Чи́стая, дарова́ла еси́,/ свяще́нную ри́зу Твою́,/ е́юже свяще́нное те́ло Твое́ покрыва́ла еси́,/ покро́ве всех челове́ков,/ ея́же положе́ние пра́зднуем любо́вию,/ и вопие́м со стра́хом Ти́, Чи́стая:// ра́дуйся, Де́во, христиа́н похвало́.

Молитва первая

О, Преблагослове́нная Де́во, Влады́чице Богоро́дице, зрим ны́не зало́г Твои́х ми́лостей к ро́ду христиа́нскому и све́тло пра́зднуем днесь честны́я Твоея́ Ри́зы положе́ние, я́ко благоволи́ла еси́ в сей Ри́зе яви́ти нам та́йну благода́тныя по́мощи и заступле́ния всем благогове́йно к Тебе́ прибега́ющим и сердца́ свои́ пред ико́ною Твое́ю в моли́тве излива́ющим. Приими́, Всеблагомо́щная Влады́чице Богороди́тельнице, сия́ да́ры, Тебе́ Еди́ной прикла́дныя, от нас, недосто́йных раб Твои́х, от всех родо́в избра́нная, всех тва́рей небе́сных и земны́х вы́сшая я́вльшаяся. И ны́не, Всепе́тая Пресвята́я Богоро́дице, не преста́й моля́щися о нас, е́же изба́витися нам от вся́каго обстоя́ния и наве́та злых челове́к Ри́зою Твое́ю, и сохрани́тися нам неврежде́нным от вся́каго ядови́таго прило́га вра́жия си́лою моли́тв Твои́х, я́ко да Твои́м засту́плением и благода́тною по́мощию спаса́еми, сла́ву, хвалу́, благодаре́ние и поклоне́ние за вся в Тро́ице Еди́ному Бо́гу и всех Созда́телю возсыла́ем ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Текст молитвы (в составе акафиста) утвержден для употребления за богослужением и в домашней молитве на заседании Священного Синода 29 декабря 2022 года (журнал № 130).

Молитва вторая

Цари́це моя́ преблага́я, наде́ждо моя́ Богоро́дице, прия́телище си́рых и стра́нных предстáтельнице, скорбя́щих рáдосте, оби́димых покрови́тельнице! Зри́ши мою́ беду́, зри́ши мою́ скорбь, помози́ ми я́ко не́мощну, окорми́ мя я́ко стрáнна. Оби́ду мою́ ве́си, разреши́ ту, я́ко во́лиши: я́ко не и́мам ины́я по́мощи ра́зве Тебе́, ни ины́я предстáтельницы, ни благи́я уте́шительницы, то́кмо Тебе́, о Богомáти, я́ко да сохрани́ши мя и покры́еши во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва третья

К кому́ возопию́, Влады́чице? К кому́ прибе́гну в го́рести мое́й, áще не к Тебе́, Цари́це Небе́сная? Кто плач мой и воздыха́ние мое прии́мет, áще не Ты, Пренепоро́чная, наде́ждо христиа́н и прибе́жище нам, гре́шным? Кто пáче Тебе́ в напáстех защити́т? Услы́ши у́бо стена́ние мое́, и приклони́ у́хо Твое́ ко мне, Влады́чице Мáти Бо́га моего́, и не пре́зри мене́, тре́бующаго Твоея́ по́мощи, и не отри́ни мене́, гре́шнаго. Вразуми́ и научи́ мя, Цари́це Небе́сная; не отступи́ от мене́, раба́ Твоего́, Влады́чице, за ропта́ние мое́, но бу́ди мне Мáти и засту́пница. Вручáю себе́ ми́лостивому покро́ву Твоему́: приведи́ мя, гре́шнаго, к ти́хой и безмяте́жной жи́зни, да плáчуся о гресе́х мои́х. К кому́ бо прибе́гну пови́нный аз, áще не к Тебе́, упова́нию и прибе́жищу гре́шных, наде́ждою на неизрече́нную ми́лость Твою́ и щедро́ты Твоя́ окриля́емь? О, Влады́чице Цари́це Небе́сная! Ты ми уповáние и прибе́жище, покро́в и заступле́ние и по́мощь. Цари́це моя́ преблага́я и ско́рая засту́пнице! Покры́й Твои́м хода́тайством моя́ прегреше́ния, защити́ мене́ от враг ви́димых и неви́димых; умягчи́ сердца́ злых челове́к, возстаю́щих на мя. О, Мáти Го́спода моего́ Творцá! Ты еси́ ко́рень де́вства и неувяда́емый цвет чистоты́. О, Богороди́тельнице! Ты подáждь ми по́мощь немощству́ющему плотски́ми страстьми́ и боле́знующему се́рдцем, еди́но бо Твое́ и с Тобо́ю Твоего́ Сы́на и Бо́га на́шего и́мам заступле́ние; и Твои́м пречу́дным заступле́нием да избáвлюся от вся́кия беды́ и напа́сти, о Пренепоро́чная и Пресла́вная Бо́жия Мáти Мари́е. Те́мже со упова́нием глаго́лю и вопию́: ра́дуйся, благода́тная, ра́дуйся, обра́дованная; ра́дуйся, преблагослове́нная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим святы́я ри́зы Твоея́ // честно́е положе́ние.


Назад к списку