ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобномученице Евпраксии Псковской (тропарь, кондак и молитва)

Тропарь, глас 3:

Гра́да По́лоцка све́тлое прозябе́ние,/ преподо́бныя Евфроси́нии воспита́ние,/ Пско́ву же благослове́ние вели́кое,/ преподобному́ченице Евпракси́е всечестна́я,/ от лука́вых челове́к убие́ние претерпе́вшая,/ моли́ Христа́ Бо́га, Его́же возлюби́ла еси́,/ мир гра́ду твоему́ дарова́ти// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 5:

Ско́рби маловре́меннаго жития́ земна́го/ в по́чести побе́дныя терпе́нием претвори́ла еси́:/ неве́рным супру́жником оста́вленная,/ Христу́ уневе́стившися,/ ма́ти до́брая и́нокиням яви́лася еси́, свет ми́ру возсия́вши доброде́тельным твои́м житие́м,/ те́мже и по кончи́не чудоде́йствуеши, преподобному́ченице Евпракси́е всехва́льная,// моли́ о душа́х на́ших.

Молитва

О всечестна́я ма́ти, благове́рная княги́не преподобному́ченице Евпракси́е, от ю́ности цвет ве́ры, любве́ и наде́жды в се́рдце твое́м возрасти́ла еси́, его́же бу́ря скорбе́й ника́коже погуби́ти возмо́же. Ты бо неве́рным супру́гом оста́влена бы́вши, па́че Христу́ прилепи́лася еси́, и от кня́жескаго те́рема в ке́лию пресели́лася, наста́вница прему́драя и́нокинь яви́лася еси́, ве́ру правосла́вную доброде́тельми утвержда́ющи и от разоре́ния лати́нскаго оби́тель свою́ храня́щи. Те́мже и убие́на бы́вши, благода́ть сугу́бую восприя́ла еси́, моли́тися о гра́де твое́м и лю́дех и исцеле́ния источа́ти от честны́х моще́й твои́х. Сего́ ра́ди  к тебе́ припа́дающе мо́лим: не оста́ви оте́чества твоего́ земна́го и оби́тели твоея́ (или: хра́ма сего́), в ско́рбех су́щия укрепи́ и от лю́таго уны́ния изба́ви, утвержда́ющи в ве́ре и упова́нии сердца́ на́ша, да о всем прославля́ем благоде́теля всех Бо́га, в Тро́ице сла́вимаго во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Назад к списку