ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Священномученику Киприану и мученице Иустине (тропарь, кондак и молитвы)

Тропарь, глас 4:

И нра́вом прича́стник, / и престо́лом наме́стник апо́столом быв, / дея́ние обре́л еси́, Богодухнове́нне, / в виде́ния восхо́д: / сего́ ра́ди, сло́во и́стины исправля́я, / и ве́ры ра́ди пострада́л еси́ да́же до кро́ве, / священному́чениче Киприа́не, / моли́ Христа́ Бо́га // спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 1:

От худо́жества волше́бнаго обрати́вся, Богому́дре, / к позна́нию Боже́ственному, / показа́лся еси́ ми́ру врач мудре́йший, / исцеле́ния да́руя че́ствующим тя, Киприа́не со Иусти́ною: / с не́юже моли́ся Человеколю́бцу Влады́це // спасти́ ду́ши на́ша.

Молитва первая

О святы́й уго́дниче Бо́жий, священному́чениче Киприа́не, ско́рый помо́щниче и моли́твенниче о всех к тебе́ прибега́ющих. Приими́ от нас недосто́йных хвале́ние на́ше и испроси́ нам у Го́спода Бо́га в не́мощех укрепле́ние, в боле́знех исцеле́ние, в печа́лех утеше́ние и всем вся поле́зная в жи́зни на́шей. Вознеси́ ко Го́споду благомо́щную твою́ моли́тву, да огради́т нас от паде́ний на́ших грехо́вных, да научи́т нас и́стинному покая́нию, да изба́вит нас от плене́ния диа́волъскаго и вся́каго де́йствия духо́в нечи́стых, и изба́вит от оби́дящих нас. Бу́ди нам кре́пкий побо́рник на вся враги́ ви́димыя и неви́димыя, во искуше́нии пода́ждь нам терпе́ние и в час кончи́ны на́шей яви́ нам заступле́ние от истяза́телей на возду́шных мыта́рствах на́ших, да води́мии тобо́ю, дости́гнем Го́рняго Иерусали́ма и сподо́бимся в Небе́сном Ца́рствии со все́ми святы́ми сла́вити и воспева́ти Всесвято́е и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

О святи́и священному́чениче Киприа́не и му́ченице Иусти́на! Внемли́те смире́нному моле́нию на́шему. А́ще бо вре́менное житие́ ва́ше му́ченически за Христа́ сконча́ли есте́, но ду́хом от нас не отступа́ете есте́, при́сно по за́поведем Госпо́дним ше́ствовати нас науча́юще и крест свой терпели́во нести́ нам посо́бствующе. Се, дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу и Пречи́стей Его́ Ма́тери стяжа́ли есте́. Те́мже и ны́не бу́дите моли́твенницы и хода́таи о нас, недосто́йных (имена). Бу́дите нам засту́пницы кре́пции, да заступле́нием ва́шим сохраня́еми невреди́мы от бесо́в, волхво́в и от челове́к злых пребу́дем, сла́вяще Святу́ю Тро́ицу: Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Назад к списку