ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Священномученику Антипе, епископу Пергама Асийского (тропарь, кондак и молитвы)

Тропарь, глас 4:

И́дольския ле́сти упраздни́л еси́, Анти́по, / и, диа́вольскую попра́в си́лу, / пред богобо́рцы дерзнове́нно Христа́ испове́дал еси́. / Те́мже со А́нгельскими чи́ны в Вы́шних водворя́яся, / Влады́це всех славосло́вие принося́, / и о нас моле́бное благодаре́ние предлага́еши, / благода́ть цельбы́ да́руя. / Сего́ ра́ди тя чтим, / священному́чениче Анти́по, / моли́ Христа́ Бо́га, // да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 4:

Апо́столов сопресто́льник и святи́телей украше́ние / был еси́, блаже́нне, / му́ченически просла́вився, / возсия́л еси́, я́коже со́лнце, всех просвеща́я, / Анти́по свяще́нне, / разруши́л еси́ безбо́жия нощь глубо́кую. / Сего́ ра́ди тя почита́ем, / я́ко Боже́ственнаго су́ща священному́ченика // и целе́б пода́теля.

Молитва первая

О пресла́вный священному́чениче Анти́по и ско́рый помо́щниче христиа́ном в боле́знех! Ве́рую от всея́ души́ и помышле́ния, я́ко даде́ся тебе́ от Го́спода дар боля́щия исцеля́ти, неду́гующия врачева́ти и разсла́бленныя укрепля́ти. Сего́ ра́ди к тебе́, я́ко благода́тному врачу́ боле́зней, аз, не́мощный, прибега́ю и, твой досточти́мый о́браз с благогове́нием лобыза́я, молю́ся: твои́м предста́тельством у Царя́ Небе́снаго испроси́ мне, боля́щему, исцеле́ние от удруча́ющия мя зубны́я боле́зни, а́ще бо и недосто́ин есмь тебе́, бла́гостнейшаго отца́ и при́снаго засту́пника моего́, но ты, быв подража́тель человеколю́бия Бо́жия, сотвори́ мя досто́йна твоего́ заступле́ния чрез мое́ обраще́ние от злых дел к благо́му житию́, уврачу́й оби́льно дарова́нною тебе́ благода́тию я́звы и стру́пы души́ и те́ла моего́, да́руй ми здра́вие и спасе́ние и во всем благо́е поспеше́ние, да, та́ко ти́хое и безмо́лвное житие́ пожи́в во вся́ком благоче́стии и чистоте́, сподо́блюся со все́ми святы́ми сла́вити всесвято́е и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Молитва вторая

Архиере́ю Бо́жий, священному́чениче Христо́в, Анти́по преблаже́нне, и́же апо́столом сопресто́льник, и святи́телем сла́ва, ты еси́, архиере́ю, церко́вное свети́ло и утвержде́ние ве́ры, пред проти́вными богобо́рцы дерзнове́нно Христа́ испове́дал еси́, и прине́слся еси́ я́ко кади́ло благово́нно, и я́ко а́гнец незло́бив и му́ченик пра́веден, в вол ме́дян разжже́н вве́ржен, святи́телю, и моли́твы благода́рственныя в нем Бо́гу и Отцу́ возсыла́я, я́ко со́лнце возсия́л еси́, и муче́нием свои́м томи́теля велиа́ра до конца́ сокруши́. Сего́ ра́ди Христо́с тя просла́ви на Небеси́, и на земли́ всю вселе́нную осиява́еши да́нною ти благода́тию, стра́ждущим от неутеши́мыя зубны́я боле́зни цельбы́ подае́ши, непреста́нно призыва́ющим тя с ве́рою. И ны́не, услы́ши мя, гре́шнаго и недосто́йнаго раба́ Твоего́ (имя), в час сей с ве́рою призыва́ющаго тя, я́ко и моле́бное пе́ние приноси́ти хода́тая и моле́бника к Бо́гу тя предлага́ю.

Молитва третья

Архиере́ю Бо́жий, священному́чениче Анти́по, услы́ши мя, гре́шнаго раба́ твоего́ (имя), в час сей, в о́ньже тебе́ моле́ние приношу́, и помоли́ся о мне гре́шнем ко Го́споду Бо́гу об отпуще́нии грехо́в мои́х, и нестерпи́мыя и неутеши́мая зубны́я боле́зни изба́ви мя моли́твами, свя́те, твои́ми.


Назад к списку