ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Священномученику Ипатию, епископу Гангрскому (тропари, кондаки и молитва)

Тропарь, глас 4:

Изволе́нием Боже́ственнаго ра́зума /  впери́в ум свой в Небе́сныя оби́тели /  и ра́вно А́нгелом житие́ пожи́в на земли́, / сего́ ра́ди муче́ния красоты́ вене́ц на свое́м версе́ утверди́в, / священному́чениче Ипа́тие, /  моли́ Христа́ Бо́га // спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас 3:

В прекра́сном Це́ркве апо́стольския вертогра́де / из ю́на во́зраста всеси́льною десни́цею Бо́жиею насади́лся еси́, / Богоблаже́нне о́тче Ипа́тие, / и в ней, я́ко ве́рен первосвяще́нник, / ве́рно Богонача́льное и Всетворя́щее Тро́ическое Еди́нство / пропове́дал еси́ во Вселе́нском Собра́нии, / Ду́ха же Свята́го в доброде́телех испо́лнен быв, / ве́лия чудеса́ сотвори́в, / муче́нием за ве́ру Христо́ву сконча́вся, / прише́л еси́ в Небе́сный град, / иде́же Триипоста́сного Бо́га зря, / моли́ о честву́ющих тя, // да в Го́рнем Иерусали́ме со святы́ми жи́ти сподо́бимся.

Ин тропарь, глас 4:

Богови́дное досточу́дных доброде́телей зерца́ло, / Богоправи́мое Правосла́вныя ве́ры пра́вило, /и утвержде́ние Це́ркве Христо́вы, / за ню́же и страда́л еси́, всечу́дне о́тче Ипа́тие, / чудесы́, Богодарова́нными тебе́, весь мир удиви́в, / душеспаси́тельныя по́льзы сотвори́л еси́, / и ны́не ве́рно призыва́ющим тя во вся́ких беда́х и напа́стех / испроси́ нам у Го́спода Бо́га // по́мощь и спасе́ние ве́чное душа́м.

Кондак, глас 2:

Ри́мскому оте́честву свети́льник, / Богоза́рными луча́ми концы́ светя́, / ны́не просвети́ твое́ пра́зднество пою́щия, Ипа́тие, / прося́ свы́ше ми́ра и грехо́в оставле́ния, // моли́твами защити́ ны, Ипа́тие многострада́льне.

Ин кондак, глас 2:

Оби́тель Триипоста́снаго Божества́, / достоблаже́нне о́тче Ипа́тие, быв, / во вселе́нную Всетворца́ Бо́га воскли́кнул еси́. / Благода́рственне же чудоде́йствуя, / вшел еси́ в Небе́сныя оби́тели, / та́мо моли́ Всесвяту́ю Тро́ицу, мо́лим тя, / исцели́ти телеса́ и ду́ши на́ша // в Богосозда́нную на́шу красоту́.

Ин кондак, глас 4:

О всеблаже́нный чудотво́рче Ипа́тие, / предстоя́й в Небесе́х Всетворя́щей Боже́ственней Тро́ице, / с ли́ки Го́рними богоприя́тне и всера́достне возно́сиши хвалы́. / Приими́ от нас сие́ тебе́ хвалорадостносло́вие. / И моли́ Го́спода изба́вити ны от вся́ких грехо́в, напа́стей же и боле́зней / и дарова́ти Ца́рствие Небе́сное всю́ду пою́щим: // аллилу́ия.

Молитва

Трисо́лнечного Све́та светоза́рная звездо́, вводя́щая в мир Трисо́лнечный Свет апо́стольскими твои́ми, Богоева́нгельскаго пропове́дания священноуче́нии, священному́чениче, иера́рше Христо́в, Богоблаже́нне Ипа́тие. Ты прия́л еси́ от Святы́е Тро́ицы равноапо́стольную благода́ть, серафи́мскую в горе́честии к Бо́гу любо́вь, я́ко же верхо́внейший апо́столов Петр, и херуви́мскую многоочи́тую во уче́нии прему́дрость, я́ко же вторы́й Па́вел. Просвети́вый прему́дрым твои́м благоче́стия уче́нием тьмочи́сленныя наро́ды, присноусе́рдно подража́я всеми́рнаго Учи́теля, Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́. Его́ же ра́ди всесмире́нно молю́ богоподража́тельное оте́ческое твое́ благоутро́бие: при́зри ми́лостивно богосве́тлыми очи́ма твои́ма на су́щее недосто́инство мое́, я́ко всечадолюби́вый по Бо́зе оте́ц, и присноусе́рдный на́шего спасе́ния наста́вниче, и всех в Го́рних правонеизме́нный строи́тель, адама́нтная Правосла́вию стена́ и пресве́тлый столп, вводя́щий второно́ваго Изра́иля во всепросветле́йший Го́рний Сио́н. Потщи́ся вско́ре помоществова́ти на бра́нех во́инству на́шему. Проси́ же при́сно у Святы́я Тро́ицы всем правосла́вным христиа́ном ми́ра и тишины́, душе́вного спасе́ния и многоле́тняго в телеси́ здра́вия, возду́ха благорастворе́ния, земли́ благопло́дия, непло́дствующим благоча́дия, и в зако́не Госпо́днем воспита́ния, и всех благи́х умноже́ния. А по́сле жития́ коему́ждо жи́зни сея́ сподо́би святы́ми твои́ми моли́твами улучи́ти христиа́нскую кончи́ну бла́гу, непосты́дну и ми́рну, со всепреподо́бнейшим испове́данием и со прича́стием Святы́х Безсме́ртных Небе́сных и Животворя́щих Христо́вых Та́ин, и с молитвома́слием безпрепя́тное возду́шных мыта́рств проше́ствие, насле́дие со святы́ми всера́достныя присносу́щныя жи́зни, в ней же ку́пно со А́нгельскими чи́нми непреста́нныя хвалы́ вознесе́м Отцу́ со Единоро́дным Его́ Сы́ном и с Пресвяты́м, Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, и тебе́, вели́кое твое́ оте́ческое ми́лостивое заступле́ние, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Назад к списку