ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Мученику Василию Мангазейскому (тропари, кондаки и молитва)

Тропарь, глас 8:

Бога́тство ви́дев чи́стыя души́ твоея́, Васи́лие, / укра́сти тща́шеся пра́ведных враг, / подусти́ господи́на твоего́, / и́же покра́деннаго ра́ди бога́тства своего́ пред́ав тя судии́, / и от того́ непови́нне мно́гия претерпе́л еси́ му́ки, / непобеди́м пребы́в до сме́рти. / Тем, я́ко прие́мый вене́ц страда́ния от всех Влады́ки, / моли́ всем от напа́стей свобо́дным бы́ти, // чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Ин тропарь, глас 8:

От гра́да Яросла́вля Бо́жиим смотре́нием / в страну́ Сиби́рскую прише́дшаго / и за целому́дрие от господи́на своего́ / в Мангазе́и пострада́вшаго, / блаже́ннаго Васи́лия почти́м, / его́же Христо́с Бог му́ченическим венце́м венча́ на Небеси́, / нетле́нием и чудесы́ просла́ви на земли́. / Ты же, честны́й страда́льче, / предста́тельством свои́м страну́ на́шу в ми́ре сохрани́ // и моли́ся о спасе́нии душ на́ших.

Ин тропарь, глас 8:

Я́ко пресве́тлое со́лнце / возсия́л еси́ чудесы́ свои́ми в Сиби́рстей стране́, / в Мангазе́йских преде́лех, / но́вый му́чениче, непови́нный страда́льче, свя́те Васи́лие! / За чистоту́ душе́вную и теле́сную пострада́л еси́ от лю́таго врага́ / распале́нием и немилосе́рдием господи́на своего́ / и от нача́льствующаго бо ту градска́го непра́веднаго судии́, / и му́ки непови́нно претерпе́л еси́, / и кровь свою святу́ю пролия́л еси́, / жела́я ве́чнаго Ца́рствия Небе́снаго. / Сего́ ра́ди Христо́с Бог венча́ тя му́ченическими венцы́ на Небеси́, / и на земли́ просла́ви, / и Свои́м Бо́жиим  про́мыслом повеле́ земли́ само́й от недр свои́х / гроб, и те́ло твое́, и сра́чицу, обагре́нную кро́вию твоею́, израсти́ нетле́нно. / И ны́не притека́ющим к тебе́ с ве́рою и везде́ призыва́ющим свято́е и́мя твое́ / поле́зная вся, и грехо́в оставле́ние, и телесе́м здра́вие подава́й, / чту́щим ве́рою святу́ю па́мять твою́, // и моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 4:

Страда́ние соверши́в, свя́те, / погребе́ния же честна́го не сподо́бився, / в ти́нное ме́сто вве́ржен / и попира́емь был еси́ от мимоходя́щих, / но Бог просла́ви мо́щи твоя́ чуде́сным явле́нием, Васи́лие, / прославля́яйся во святы́х Свои́х, // дая́й страда́льцем вене́ц нетле́нный.

Ин кондак, глас 4:

Просвети́ся Боже́ственною благода́тию, Боголю́бче, / целому́дрием и терпе́нием тече́ние свое́ му́ченически сконча́л еси́, / те́мже и по сме́рти яви́ тя све́тлость жития́ твоего́, / источа́еши бо чудесы́, / с ве́рою приходя́щим к честно́му гро́бу твоему́ и вопию́щим: / ра́дуйся, святы́й Васи́лие, // Мангазе́йский и всея́ Сиби́ри чудотво́рче.

Ин кондак, глас 4:

И́же но́вый в му́ченицех непови́нный страда́льче, / свя́те Васи́лие, преревнова́л еси́ Ио́сифу Прекра́сному и Моисе́ю Угрину во искуше́ниих, / за чистоту́ душе́вную и теле́сную / му́ки непови́нно претерпе́л еси́. / Сих ра́ди просла́ви тя Бог, / и святы́я твоя́ мо́щи, по явле́нию твоему́,/ от Мангазе́и к Енесе́ю во оби́тель Святы́я Тро́ицы / ту су́щим настоя́телем принесо́шася / и подаю́т исцеле́ния с ве́рою приходя́щим / и везде́ призыва́ющим свято́е и́мя твое́. / Страстоте́рпче святы́й, / моли́ Христа́ Бо́га / о правосла́вном наро́де на́шем / и о всех во́ех на́ших, / побе́ду и одоле́ние нам на всех / непросвеще́нных иноязы́чных лю́дех дарова́ти, спобо́рствуя, // и от междоусо́бныя бра́ни спасти́ся всем моли́.

Молитва

Святы́й му́чениче Христо́в Васи́лие, ра́дости святы́х единовсе́льниче, на́ших скорбе́й и печа́лей премени́телю и вся́кого зла де́монскаго губи́телю, припа́дая, молю́ ти ся: прииди́ в заступле́ние мое́, я́ко да очи́стится ум мой от дея́ния грехо́внаго, поне́же лиша́ются за сие́ благода́ти Бо́жия; не име́ю тве́рда основа́ния к покая́нию, даждь ми умиле́ние душе́вное и сле́зы грехоомыва́тельныя, воздежи́ ру́це твоя́ святы́я за убо́гую мою́ ду́шу ко Го́споду Иису́су Христу́, не оста́ви мене́ гре́шнаго, ра́ди моего́ невоздержа́ния, укрепи́ мя, бе́дствующаго душе́вными по́мыслы и вне́шними обурева́нии, и́миже сам себе́ вина́ быва́ю, или́ от ненави́дящих мя впра́вду, но вся по грехо́м мои́м пра́ведно бы́ти испове́даю. Бу́ди ми, малоду́шному, покрови́тель и побо́рник благ и ми́лостив, присеща́й мя, гре́шнаго, в ско́рбех и печа́лех и сохраня́й от вся́кого смуще́ния проти́внаго, да не когда́ прогне́ваю Бо́га моего́ и тебе́, смоле́бника моего́ блага́го, но утверди́ мя моли́твами твои́ми в стра́се Бо́жии и досто́йна покажи́ своея́ всегда́ ми́лости. Ами́нь.


Назад к списку