ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Священномученику Харалампию, епископу Магнезийскому (тропари, кондаки и молитвы)

Тропарь, глас 4:

Я́ко столп избра́нный Це́ркве Христо́вой / и свети́льник присносве́тлый всея́ вселе́нныя, / прему́дре показа́ся, Харала́мпие, / возсия́ в ми́ре муче́нием, / разруши́ и́дольское мракобе́сие, блаже́нне, / сего́ ра́ди яви́ся предста́тель Христу́, // моли́ся спасти́ся нам.

Ин тропарь, глас 4:

Страстоте́рпцу Харала́мпию присту́пим / и о́бразу его́ поклони́мся, от се́рдца вопию́ще: / му́чениче Харала́мпие и о́тче, / от вся́каго обстоя́ния и всех бед свои́х раб изба́ви нас, // в це́ркве твоея́ вы́ну пребыва́ющих.

Ин тропарь, глас 4:

Пострада́вый му́жески и му́ченический наде́вый вене́ц, / священному́чениче пресла́вне Харала́мпие, / свободи́ раб твои́х от губи́тельства и вся́каго зла, / напа́стей и бед, свя́те, // с любо́вию твое́ призыва́ющих чу́дное и́мя.

Ин тропарь, глас 2:

Моли́твами твои́ми ко Го́споду / от зол, бед, напа́стей свободи́ / ве́рно к тебе́ прибега́ющих / и сете́й изба́ви вра́жиих, // ве́лий страстоте́рпче Харала́мпие.

Кондак, глас 8:

Подо́бствовав благода́тию свяще́нства, сла́вне, / Це́рковь све́тло укра́сил еси́ Боже́ственным страда́нием, / е́же за Христа́ прия́л еси́ до́блественно, ра́дуяся, Харала́мпие, / честны́й свети́льниче всеми́рный, осиява́яй концы́,// я́ко непобеди́мый.

Ин кондак, глас 6:

Я́ко му́ченик и испове́дник цвет, / двойны́м венце́м Христо́с тя увенча́, / возвели́чив безчи́сленными чудесы́ на земли́, / но я́ко благода́ть Госпо́дню явля́я нам, / ве́рно к тебе́ прибега́ющим, / да́руй мир, помози́ в напа́стех и лю́тых беда́х, // святе́йший Харала́мпие.

Молитва первая

О свяще́ннейшая главо́, па́стырю до́брый слове́сных ове́ц Христо́вых, священному́ченниче Христо́в Харала́мпие, вели́кий о нас засту́пниче в ско́рбех и беда́х и во всех ну́ждах! Услы́ши нас, гре́шных и недосто́йных раб твои́х, моля́щихся тебе́, да твои́ми всеси́льными моли́твами Всеблаги́й Госпо́дь изба́вит ны от вся́каго зла́го обстоя́ния, прости́т вся согреше́ния, во́льная и нево́льная, сподо́бит ны про́чая ле́та жи́зни на́шея сконча́ти в соблюде́нии за́поведей Его́ и покая́нии. Испроси́, уго́дниче Бо́жий, да пребу́дет благослове́ние Царя́ Небе́снаго над благослове́нною Им Росси́ею. Ты бо прия́л еси́ еще́ в житии́ свое́м от Го́спода си́лу всем притека́ющим к тебе́ с мольбо́ю подава́ти потре́бное, те́мже и ста́рцы, и во́зрастнии, и де́ти приима́ху исцеле́ния ра́ди хода́тайства твоего́, уго́дниче, пред Престо́лом Го́спода. Егда́ на ме́чное тя усече́ние осуди́ша, слы́шал еси́ превожделе́нный и сладча́йший глас Го́спода, глаго́лющ к тебе́ сицева́я: прииди́, Харала́мпие, дру́же Мой, мно́гая му́ки ра́ди и́мене Моего́ претерпе́вый, проси́ у Мене́, чесо́ хо́щеши, и дам ти. Ты же, вели́кий свети́льниче, рекл еси́ Ему́ усты́ свои́ми: Го́споди, а́ще уго́дно Тебе́ есть, молю́ Тя, даждь сла́ву и́мени Твоему́, иде́же положены́ бу́дут моя́ мо́щи и па́мять моя́ и́мать почита́тися, да не бу́дет на ме́сте том глад и мор или́ тлетво́рный возду́х, погубля́ющ  плоды́, но да бу́дет па́че на ме́стех тех мир, телесе́м здра́вие и душа́м спасе́ние, изоби́лие же  пшени́цы и вина́,  и ското́в умноже́ние на потре́бу челове́ком. И та́ко по проше́нию твоему́ прия́л еси́ от Го́спода ве́лию благода́ть. На твоя́ моле́ния, на тя, священному́чениче Христо́в Харала́мпие, упова́ем, получи́ти ве́лию ми́лость от Го́спода в безконе́чный век. Ами́нь.

Молитва вторая

О пречу́дный священному́чениче Харала́мпие, страстоте́рпче непреодоле́нный, свяще́нниче Бо́жий, о всем ми́ре ходата́йствуяй! При́зри на моле́ние нас почита́ющих святу́ю па́мять твою́. Испроси́ нам у Го́спода Бо́га проще́ние грехо́в на́ших, да не до конца́ прогне́вается на нас Госпо́дь: согреши́хом бо и недосто́йни яви́хомся милосе́рдия Бо́жия. Моли́ о нас Го́спода Бо́га, да низпосле́т мир на гра́ды и ве́си на́ша, да изба́вит нас от наше́ствия иноплеме́нников, междоусо́бныя бра́ни и вся́ких раздо́ров и нестрое́ний! Утверди́, священному́чениче, ве́ру и благоче́стие во всех ча́дах правосла́вныя христиа́нския це́ркви, и да изба́вит нас Госпо́дь Бог от ересе́й, раско́лов и вся́каго суеве́рия. О милосе́рдный му́чениче! Моли́ся за ны ко Го́споду, да сохрани́т нас от гла́да и вся́ких боле́зней, и да пода́ст нам изоби́лие плодо́в земны́х, ското́в умноже́ние на потре́бу челове́ком и вся нам поле́зная: наипа́че же да сподо́бимся, моли́твами твои́ми, Небе́снаго Ца́рствия Христа́ Бо́га на́шего, Ему́же честь и поклоне́ние подоба́ет, со безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Назад к списку