ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Мученику Полиевкту (тропарь, кондак и молитва)

Тропарь, глас 4:

Му́ченик Твой, Го́споди, Полие́вкт / во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего: / име́яй бо кре́пость Твою́, / мучи́телей низложи́, / сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости. / Того́ моли́твами // спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 4:

Спа́су прикло́ншу во Иорда́не главу́, / сокруши́шася змие́в главы́. / Полие́вктова же глава́ отсе́кшаяся // льсти́ваго посрами́.

Молитва

О святы́й му́чениче Полие́вкте! Услы́ши ны́не нас, к тебе́ усе́рдно моля́щихся. Моли́ся о нас, рабе́х Бо́жиих (имена), да изба́вимся от вся́ких скорбе́й, боле́зней, бед и обстоя́ний и благоче́стно поживе́м в настоя́щем житии́, ходя́ще в за́поведех и оправда́ниих Госпо́дних безпоро́чно. Испроси́ нам грехо́в проще́ние, телесе́м здра́вие, жития́ исправле́ние и ве́чное спасе́ние, я́ко да твои́м те́плым предста́тельством спаса́еми, сла́ву возсыла́ти сподо́бимся в Тро́ице сла́вимому Бо́гу на́шему, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Назад к списку