ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Великомученику Феодоpу Стpатилату (тропарь, кондак и молитва)

Тропарь, глас 4:

Воинствосло́вием и́стинным, стpастоте́pпче,/ Небе́снаго Цаpя́ воево́да пpедо́бpый был еси́, Фео́доpе:/ оpу́жиями бо ве́pы ополчи́лся еси́ му́дpенно/ и победи́л еси́ де́монов полки́,/ и победоно́сный яви́лся еси́ стpада́лец./ Те́мже тя ве́pою// пpи́сно ублажа́ем.

Кондак, глас 2:

Му́жеством души́ в ве́ру оболки́йся/, и глаго́л Бо́жий а́ки копие́ в ру́ку взем, врага́ победи́л еси́,/ му́чеников преве́лий Фео́доре,// с ни́ми Христу́ Бо́гу моля́ся не преста́й о всех нас.

Молитва

О святы́й, сла́вный и всехва́льный великому́чениче Фео́доре Стратила́те! Мо́лим тя пред ико́ною твое́ю свято́ю: моли́ с на́ми и о нас, раб Бо́жиих (имена), умоля́емаго от Своего́ благосе́рдия Бо́га, да ми́лостивно услы́шит нас, благосты́ни у Него́ прося́щих, и вся на́ша ко спасе́нию и житию́ ну́жная проше́ния да испо́лнит. Еще́ же мо́лим тя, святы́й победоно́сче Фео́доре Стратила́те, разруши́ си́лы возстаю́щих на ны враго́в, ви́димых и неви́димых. Умоли́ же Го́спода Бо́га, всея́ тва́ри Созда́теля, изба́вити нас от ве́чнаго муче́ния, да всегда́ прославля́ем Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха и твое́ испове́дуем предста́тельство, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Назад к списку