ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Мученику Вонифатию (тропари, кондаки и молитвы)

Тропарь, глас 4:

Му́ченик Твой, Го́споди Вонифа́тий,/ во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́ Бо́га на́шего/ име́яй бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́,/ сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости/ того́ моли́твами// спаси́ ду́ши на́ши.

Ин тропарь, глас 4:

К сосло́вию по́слан му́чеников,/ му́ченик был еси́ и́стинен,/ постpада́в за Хpиста́ кpепча́йше, всехва́льне,/ мощми́ же возвpати́лся еси́ ве́pою посла́вшей тя,/ Вонифа́тие блаже́нне,/ моли́ Хpиста́ Бо́га// пpия́ти нам гpехо́в пpоще́ние.

Кондак, глас 4:

Свяще́ние непоро́чное самово́льне Тебе́ приве́л еси́,/ И́же от Де́вы тебе́ ра́ди роди́тися Хотя́щему,// свя́те венчено́сче, прему́дре Вонифа́тие.

Ин кондак, глас 6:

Звезда́ све́тлая яви́лся еси́ непреле́стная ми́рови, Со́лнца Христа́ возвеща́ющи заря́ми твои́ми, страстоте́рпче Вонифа́тие, и пре́лесть погаси́л еси́ всю, нам же пода́вши свет, моли́ся непреста́нно о всех нас.

Ин кондак, глас 4:

Изы́де к прия́тию страстоте́рпческих моще́й и стра́ждущих зако́нне ве́ры ра́ди зря, / показа́л еси́ му́жески кре́пость свою́, / устреми́вся на стра́сти испове́данием во Христа́, / И́же прие́м по́честь побе́ды твоего́ страда́ния, // Вонифа́тие, при́сно моли́ за ны.

Молитва первая

О многострада́льный и всехва́льный му́чениче Вонифа́тие! Ко твоему́ заступле́нию ны́не прибега́ем, моле́ний нас, пою́щих тебе́, не отве́ржи, но ми́лостиво услы́ши нас. Виждь бра́тию и се́стры на́ша, тя́жким неду́гом пиа́нства одержи́мыя, виждь того́ ра́ди от ма́тере своея́, Це́ркве Христо́вой и ве́чнаго спасе́ния отпа́дающия. О святы́й му́чениче Вонифа́тие, косни́ся се́рдцу их да́нной ти от Бо́га благода́тию, ско́ро возста́ви от паде́ний грехо́вных и ко спаси́тельному воздержа́нию приведи́ их. Умоли́ Го́спода Бо́га, Его́ же ра́ди страда́л еси́, да прости́в нам согреше́ния на́ша, не отврати́т ми́лости Своея́ от сыно́в Свои́х, но да укрепи́т в нас трезве́ние и целому́дрие, да помо́жет Свое́ю десни́цею трезвя́щимся спаси́тельный обе́т свой до конца́ сохрани́ти во дни и нощи́, о нем бо́дрствующе и о нем до́брый отве́т на Стра́шнем Суди́лище да́ти. Приими́, уго́дниче Бо́жий, моли́твы матере́й, о ча́дех свои́х сле́зы пролива́ющих; жен честны́х, о муже́х свои́х рыда́ющих, чад си́рых и убо́гих, от пиа́ниц оста́вленных, всех нас, ико́не твое́й припа́дающих, и да прии́дет сей вопль наш моли́твами твои́ми ко престо́лу Всевы́шняго дарова́ти всем по моли́твам их здра́вие и спасе́ние душ и теле́с, наипа́че же Ца́рство Небе́сное. Покры́й и соблюди́ нас от лука́ваго ловле́ния и всех ко́зней вра́жиих, в стра́шный час исхо́да на́шего помози́ прейти́ непреткнове́нно возду́шные мыта́рства и моли́твами твои́ми изба́ви ве́чнаго осужде́ния. Умоли́ же Го́спода дарова́ти нам к Оте́честву на́шему любо́вь нелицеме́рную и непоколеби́мую, пред врага́ми Це́ркве святы́я ви́димыми и неви́димыми си́лу непобеди́мую, да покры́ет нас ми́лость Бо́жия в несконча́емыя во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

О святы́й страстоте́рпче Христо́в, во́ине Царя́ Небе́снаго, земна́я сладостра́стия презре́вый и к го́рнему Иерусали́му страда́нием возше́дый, му́чениче Вонифа́тие! Услы́ши мя гре́шнаго, принося́щаго от се́рдца моле́бная пе́ния, и умоли́ Го́спода на́шего Иису́са Христа́ прости́ти вся моя́ согреше́ния, в ве́дении и в неве́дении мно́ю соде́янная. Ей, му́чениче Христо́в, о́браз покая́ния собо́ю показа́вый гре́шным! Бу́ди ми на зла́го сопроти́вника диа́вола твои́ми моли́твами к Бо́гу помо́щник и засту́пник; мно́го бо порыва́хся избе́гнути сете́й его́ лука́вых, но у́дицею грехо́вною уловле́н и кре́пко влачи́м от него́, не мог изба́витися, а́ще не ты предста́неши ми, во обстоя́ниих го́рькая терпя́щему, и коли́ко покуша́хся пока́ятися, но ложь пред Бо́гом бых. Сего́ ра́ди к тебе́ прибега́ю и молю́ся: спаси́ мя, свя́тче Бо́жий, от всех зол твои́м предста́тельством, благода́тию же Всеси́льнаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Назад к списку