ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Великомученице Анастасии Узорешительнице (тропарь, кондак и молитва)

Тропарь, глас 4:

Победоно́снаго Воскресе́ния/ истинноимени́тая нарече́на еси́, му́ченице Христо́ва,/ побе́ды на враги́ поста́вила еси́ мук терпе́нием,/ Христа́ ра́ди, Жениха́ твоего́,/ Его́же возлюби́ла еси́./ Того́ моли́// спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2:

Во искуше́ниих и ско́рбех су́щии,/ к твоему́ хра́му притека́юще,/ прие́млют честна́я дарова́ния/ от живу́щия в тебе́ Боже́ственныя благода́ти, Анастаси́е:// ты бо при́сно ми́ру то́чиши исцеле́ния.

Молитва

О многострада́льная и прему́драя великому́ченице Христо́ва Анастаси́е! Ты душе́ю на Небеси́ у Престо́ла Госпо́дня предстои́ши, на земли́ же, да́нною тебе́ благода́тию, разли́чная соверша́еши исцеле́ния. При́зри у́бо ми́лостивно на нас (имена), прося́щия твое́й по́мощи: простри́ ко Го́споду святы́я моли́твы твоя́ о нас, и испроси́ нам оставле́ние согреше́ний на́ших, неду́жным исцеле́ние, скорбя́щим и бе́дствующим ско́рую по́мощь; умоли́ Го́спода, да пода́ст всем нам христиа́нскую кончи́ну и до́брый отве́т на Стра́шнем суде́ Свое́м, да сподо́бимся и мы ку́пно с тобо́ю сла́вити Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Назад к списку